ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο, οι εκπρόσωποι της ελληνικής αγοράς θα αναλύσουν θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, ενώ στο δεύτερο, οι εμβληματικές φιγούρες του παγκόσμιου στερεώματος θα εμπνεύσουν τους παρευρισκόμενους με το σώμα της εργασίας τους.

14:00 - 14:30
Προσέλευση
14:30 - 15:10
Νάσος Κυρατζόγλου
Creative Director
OgilvyOne Athens
Σχεδιάζοντας για
touch screens
15:10 - 15:50
Κωνσταντίνος Δημητριάδης
Creative Director
Anthony Κυριαζής
Director of Creative Services
Tribal DDB Athens

Lost Pitches

15:50 - 16:30
Χάρης Χάραρης
Director
Radial
Δημιουργώντας
ένα website
για ψώνια
16:30 - 16:50
Coffee-break
16:50 - 17:50
Anton Repponen
Associate Creative Director
Fantasy Interactive
TBA
17:50 - 18:50
Florian Schmidt
Creative Director
Hi-ReS!
TBA
18:50 +
Networking!